DobarPosao.BA
Besplatna oglasna tabla dobrih poslova Bosne i Hercegovine
EmploymentActionTM, INC
Autorska prava i zaštitni znak
 
1 . AUTORSKA PRAVA
Ova web stranica je vlasništvo DobarPosao. Sadržaji ovih web stranica zaštićeni su autorskim pravom prema BiH i /ili međunarodnim propisima, (u daljnjem tekstu zajedno nazvanim: "Zakoni o intelektualnom vlasništvu") . Osim ukoliko nije ovdje drugačije određeno, ništa od sadržaja stranica ne smije se kopirati, reprodukovati, distribuirati, objavljivati, saopštavati, neovlašteno slati ili na drugi način koristiti. Ipak, možete upotrijebiti materijal s naših stranica ukoliko to činite u privatne, nekomercijalne svrhe i to samo pod uslovom da se pridržavate svih autorskih navoda i restrikcija. Sav materijal na ovoj stranici, uključujući bez ograničenja, dizajn, tekst, grafiku, slike, softver, audio i video snimke ako ih ima, ilustracije, izbor i raspored istih i svih softvera, u vlasništvu su ili pod kontrolom DobarPosao ( kolektivno, "Autorska prava") iz čega slijedi da gore navedeni ima autorsko pravo na sadržaj ovih web stranica. Neovlašteno kopiranje, reprodukcija, objavljivanje, upload, preuzimanje, mijenjanje, objavljivanje, prenošenje ili umnožavanje je strogo zabranjeno. Postoji dozvola o kopiranju dijelova ove stranice elektronskim putem ili da se štampaju na papiru, no isključivo u svrhu naručivanja usluge sa DobarPosao ili zbog upotrebe ove web stranice kao financijskog planiranja resursa, kao i mogućnost da se materijali koriste samo u svrhu informiranja, te u osobne ili nekomercijalne svrhe. Također imajte na umu da će DobarPosao agresivno braniti svoje intelektualno vlasništvo i autorska prava u punoj mjeri zakona, uključujući, gdje je to moguće, krivično gonjenje. Skidanjem materijala sa internet stranica ne prenosi se ni jedna vrsta autorskog prava kao ni bilo koja druga vrsta intelektualnog vlasništva. DobarPosao zadržava sva prava (u koja bez ograničenja spadaju i autorska prava i zaštićena imena) povezana sa cjelokupnim sadržajem i svim aspektima ove internet stranice i svoja prava će zaštiti u svim zakonskim okvirima. Svako pregledanje, preuzimanje, upotreba i bilo kojeg dokumenta objavljenog na ovim web stranicama, podrazumijeva Vaše prihvatanje Korisničkog ugovora i politike stranice . Ako se s izloženim ne slažete, svako pregledavanje, preuzimanje, kopiranje ili prosljeđivanje sadržaja, bilo elektronskim ili nekim drugim putem, nije Vam dopušteno. Ako ste zainteresirani za upotrebu ove web stranice na način drukčiji od gore navedenog, molimo kontaktirajte nas putem sledeće email adrese: administrator@employmentaction.net.
 
2. ZAŠTITNI ZNAK
Osim ako je drugačije navedeno, zaštitni znak , logo, oznake usluga ( zajedno, " Zaštitni znak ") prikazani na ovoj stranicu koju vodi EmploymentAction , Inc ( "EmploymentAction" ) su registrovani i neregistrovani zaštitni znaci DobarPosao. Ništa na ovoj stranici ne treba tumačiti kao prešutno odobravanje ili na drugi način, davanje bilo kakve licence ili prava ili zaštitni znak se ne smije koristiti bez pismenog ili izričitog odobrenja DobarPosao ili treće strane koja može biti vlasnik zaštitnog znaka prikazanog na ovoj stranici. Korištenje zaštitnih znakova prikazanih na ovoj stranici, ili bilo koji drugi sadržaj na ovoj stranici, osim kako je predviđeno u ovom obavještenju i Izjavi o politici i procedurama, je strogo zabranjeno . Fotografije, mjesta ili ljudi prikazani na ovoj stranici su ili vlasništvo ili se koriste uz dozvolu od strane DobarPosao. Upotreba svih slika od strane Vas ili bilo kog drugog lica koje ste Vi ovlastili je strogo zabranjeno, osim ako je propisano u ovom obavještenju, ili posebne dozvole naznačene na ovoj web stranici. Svako neovlašteno korištenje slika može kršiti zakone o autorskim pravima (Zakon o autorskom i srodnim pravima, Službeni glasnik BiH, br. 63/10) , žigovima (Zakon o žigu, Službeni glasnik BiH, br. 53/10. ), zakone o privatnosti i javnosti i komunikacije, propise i uredbe važećeg zakonodavstva Bosne i Hercegovine.
Autorsko pravo  (c) 2000-2017 employmentaction.net. Sva prava zadržana.
Korisnički ugovorPrivatnostKolačići Webmaster.   Kontaktirajte nas