DobarPosao.BA
Besplatna oglasna tabla dobrih poslova Bosne i Hercegovine
Kolačići
 
Šta su kolačići?
"Kolačići" je naziv za podatke poslate od strane web servera u Vašu memoriju. Informacije uskladištene u kolačiću se koriste u različite svrhe, kao što su podaci o pretrazi. U osnovi to su mali tekstualni fajlovi koji pamte Vaše šifre i korisnička imena.
 
Kako www.dobarposao.ba stranica koristi kolačiće?
www.dobarposao.ba stranica koristi kolačiće za održavanje sesije. Sesija predstavlja jedinstvenu vezu između Vašeg kompjutera i servera. Na taj način se osigurava da sve što radite i sačuvate na www.dobarposao.ba bude povezano na Vaš korisnički račun.
Ukoliko Vaš pretraživač ne dozvoljava kolačiće, nećete moći da se prijavite i samim time nećete moći da koristite www.dobarposao.ba stranicu.
Posledica je takva da sve zahteve koje budete uputili, www.dobarposao.ba će uputiti Vaš pretraživač da Vas vrati na početnu stranicu.
 
Kolačići dozvoljavaju da www.dobarposao.ba stranica radi ispravno.
Kolačići koji se koriste od strane www.dobarposao.ba stranice neće oštetiti Vaš sistem i neće ugroziti Vaše privatne informacije.
 
Podesite Vaš pretraživač da prihvata kolačiće.
Internet Explorer  8.0
 • Click on the "Tools" menu in Internet Explorer.
 • Click "Internet Options".
 • Change to the "Privacy" tab.
 • Set the slider to "Medium".
 • This should be enough to enable cookies on   www.dobarposao.ba  to the Sites list. To do this, click "Sites".
 • Enter " www.dobarposao.ba " in the "Address of the website:" input.
 • Click "Allow".
 • Click "OK".
 • Click "OK".
Internet Explorer  9.0 10.0 11.0
 • Click on the gear-wheel icon at the top right of the browser window.
 • Click "Internet Options".
 • Change to the "Privacy" tab.
 • Set the slider to "Medium".
 • This should be enough to enable cookies on   www.dobarposao.ba , but it is recommended to add timeanddate.com to the Sites list. To do this, click "Sites".
 • Enter " www.dobarposao.ba " in the "Address of the website:" input.
Mozilla Firefox 4 and newer
 • Click the Firefox button at the top left of the browser window.
 • Click Options...
 • Change to the Privacy Settings.
 • Set "Firefox will:" to "Remember history".
 • Click "OK".
Chrome versions 23 and newer
 • Click the icon depicting three horizontal lines in the top-right corner:
 • Click Settings
 • Click Show advanced settings... at the bottom of the page
 • In the section entitled "Privacy" click the button Content settings...
 • In the section entitled "Cookies" select the option Allow local data to be set
 • Click the button Manage exceptions...
 • In the column entitled "Hostname pattern" type timeanddate.com into the text box
 • In the column entitled "Behavior" select "Allow"
 • Click Done
 • Click Done
Opera 10.0
 • Click on the "Tools" menu Opera.
 • Click Preferences...
 • Change to the Advanced tab, and to the cookie section.
 • Select "Accept cookies only from the site I visit" or "Accept cookies".
 • Ensure "Delete new cookies when exiting Opera" is not ticked.
 • Click OK.
Safari 4.0
 • Click on the "Cog" icon in Safari.
 • Click Preferences...
 • Change to the Security tab.
 • Select "Only from sites I visit" or "Allow".
 • Close the dialog using the cross.
Autorsko pravo  (c) 2000-2017 employmentaction.net. Sva prava zadržana.
Korisnički ugovorPrivatnostKolačići Webmaster.   Kontaktirajte nas