DobarPosao.BA
Besplatna oglasna tabla dobrih poslova Bosne i Hercegovine
KORISNIČKI UGOVOR I POLITIKA STRANICE
 
DEFINICIJA
Internet stranica DobarPosao (u daljnjem tekstu: DobarPosao) je web servis koji služi kao posrednik između lica koja traže posao, te im omogućava da pronađu odgovarajuće zaposlenje, a s druge strane pruža usluge traženja adekvatnih kadrova licima koja nude zaposlenje (u daljem tekstu: poslodavcima). Korisnicima web stranice DobarPosao se smatraju, ali ne ograničavajući samo na te dvije grupe, poslodavci i osobe koje traže posao. Pod pojmom DobarPosao se podrazumijeva sledeće: employmentaction.net autor i njegova matična kompanija Intes DOO.
 
USLOVI KORIŠTENJA
Korisnik je saglasan da DobarPosao koristi prikupljene informacije za dobijanje i razmjenu podataka karakterističnih za zapošljavanje, koje koristi isključivo u svrhu optimizovanja baze podataka, poboljšanja internet stranice i usluga u koju svrhu su podaci prikupljeni. Sadržaj, tj. baza podataka stranice DobarPosao i njegovih je vlasništvo DobarPosao. Posjetioci sajta ili korisnici usluga, koji na sajtu ostavljaju bilo kakve podatke, komentare ili upise su svjesni da oni automatski postaju vlasništvo sajta. Korisnik ima pravo objaviti kroz DobarPosao određeni sadržaj koji opisuje korisnika kao i ostale informacije od značaja za ostvarivanje svrhe korištenja stranice. Osim ako nije drugačije unaprijed dogovoreno, korisnik ovime daje DobarPosao besplatnu, neekskluzivnu licencu za upotrebu, otkrivanje, reprodukciju, modifikaciju i distribuciju svih sadržaja koje pruža korisnik na DobarPosao.
 
Uslovi korištenja za poslodavce:
Stranica DobarPosao zadržava pravo uklanjanja neprimjerenog, uvredljivog i diskriminatornog sadržaja, u skladu sa važećim zakonodavstvom Bosne i Hercegovine. Prema članu 5. Zakona o radu Federacije Bosne i Hercegovine (Zakon o radu i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o radu objavljeni su u“Službenim novinama Federacije BiH” br. 43/99, 32/00 i 29/03) i članu 5. Zakona o radu Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 38/00, 40/00, 47/02, 38/03, 66/03 i 20/07) poslodavcima nije dozvoljeno u oglasima navoditi uslove koji se tiču starosne dobi, nacionalnog porijekla ili spola. Oglasi u kojima se nalaze uslovi o dobi, nacionalnosti i spolu biti će ispravljeni ili uklonjeni. Ukoliko poslodavac ne poštuje važeće propise BiH, a posebno odredbe Zakona o radu Federacije Bosne i Hecegovine i Zakona o radu Republike Srspke, zadržavamo pravo da ne izvršimo objavljivanje oglasa.
 
Uslovi korištenja za lica koja traže zaposlenje:
Korištenje baze podataka je besplatno.DobarPosao ne odgovara za sadržaj objavljenih oglasa na web stranici.
 
OGRANIČENJA SADRŽAJA
DobarPosao neće i ne može pregledati svaku poruku ili stavku koju korisnik objavi na DobarPosao, te stoga nije odgovoran za sadržaj tih objavljenih materijala. Nadalje, DobarPosao zadržava pravo da izmijeni sadržaj koji DobarPosao smatra klevetničkim, nepristojnim, sadržaj koji krši autorska prava ili na drugi način neprihvatljiv sadržaj koji predstavlja, podržava ili upućuje na govor mržnje, netoleranciju, ličnu, nacionalnu, vjersku netrpeljivost, koji sadrži psovke, vređanja, omaložavanja, provokacije ili drugi uvredljiv materijal. Zabranjeno je postavljanje pornografskog, eksplicitnog (scene nasilja, torture i slično) i sličnog sadržaja. Web servis DobarPosao ne može ispratiti sav sadržaj objavljen od strane korisnika, te stoga ne postoji mogućnost snošenja odgovornosti u slučaju bilo kakvog prekršaja autorskih prava. U slučaju da korisnik ili lice koje je vlasnik autorskog prava primjeti da su takvi sadržaji objavljeni treba da izvrši prijavu istog, te ćemo izvršiti adekvatne radnjе da bi se nastala situacija regulisalа, ukoliko se utvrdi da prekršaj postoji. Sadržaj stranice DobarPosao je zaštićen u skladu sa članom 3. Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“ broj 63/10).
 
REGISTRACIJA I SIGURNOST
Šta podrazumijeva registracija? Registracijom na sajtu DobarPosao korisnici lica dobijaju dodatne mogućnosti praćenja ponude radnih mesta (putem mailing lista), kao i druge prednosti u sklopu profila registrovanog člana. Registracija je besplatna i dostupna svim posjetiocima sajta. Prilikom registracije je potrebno da korisnik popuni formular sa ličnim podacima. Ovi podaci ostaju u evidenciji stranice i neće biti korišćeni u druge svrhe. Korisnik treba omogućiti informacije o registraciji na DobarPosao da pravilno predstavljaju profesionalno licenciranje, iskustvo i sposobnosti. Korisnik će obavijestiti DobarPosao na administrator@employmentaction.net u slučaju da sumnja na neovlaštenu upotrebu ili ako sumnja na narušavanje sigurnosti.
 
KOMUNIKACIJA IZMEĐU DobarPosao I ČLANOVA
Ukoliko Korisnik obavijesti administrator@employmentaction.net da ne želi primati informacije, DobarPosao zadržava pravo da objavi određene ograničene informacije korisniku u cilju pružanja informacija o proizvodima DobarPosao. DobarPosao zadržava pravo da šalje elektronsku poštu svim korisnicima u cilju njihovog informiranja o promjenama i dopunama DobarPosao, ovog Ugovora, ili bilo kojeg DobarPosao proizvoda.
 
IZMJENE DobarPosao
DobarPosao zadržava pravo da izmijeni ili ukine bilo koji dio stranice DobarPosao i usluga. DobarPosao može nametnuti ograničenja na određene funkcije bez prethodne obavijesti ili odgovornosti. Obavijesti o promjenama će biti objavljene na DobarPosao ili poslane korisniku putem e-maila. Ukoliko DobarPosao unosi izmjene u DobarPosao, te ako te promjene dovode do toga da je korisnik nezadovoljan uvjetima ovog Ugovora, korisnik može otkazati svoju pretplatu slanjem e-mail obavijesti o raskidu na administrator@employmentaction.net . Međutim ukoliko korisnik nastavi upotrebljavati DobarPosao nakon objavljivanja obavijesti o bilo kojim promjenama, to predstavlja obvezu prihvaćanja od strane korisnika.
 
RASKID I POVRAT NOVCA
Korisnik može raskinuti korisnički nalog u bilo kojem trenutku slanjem e-maila na adminstrator@employmentaction.net. Promotivni proizvodi kupljeni od DobarPosao dostavljaju se bez bilo kakve garancije, izričite ili podrazumijevane, uključujući i one iz prodaje i pogodnosti za određenu svrhu, ili proizlazi iz tijeka posla, upotrebe ili trgovinske prakse. Garancija za promotivne artikle osigurava proizvođač. DobarPosao ne daje nikakve garancije ni izjave u vezi tačnosti i potpunosti informacija promotivnih proizvoda.
 
OGRANIČENJA SAJTA
Vi ćete osloboditi DobarPosao, sva s njim povezana društva, i sve njegove radnike, pomoćnike, direktore, agente i partnere svake odgovornosti, te ćete mu nadoknaditi svaku štetu na temelju zahtjeva ili primjedbi trećih osoba, uključujući razumne troškove pravnih usluga a koja nastanu na temelju materijala ili podataka koje unosite, objavljujete ili šaljete ili su posljedica vašeg korištenja ove web stranice, vašeg pristupa web stranici ili Vašeg kršenja odredaba i uslova korištenja ili kršenja bilo kojih tuđih prava. DobarPosao ni u kom slučaju neće biti odgovoran za naknadu štete koja proizilazi iz korištenja ili nemogućnosti korištenja ove web stranice, svakom slučaju, sveukupna odgovornost DobarPosao prema vama neće prelaziti iznos koji ste vi platili za korištenje ili pristup ovoj stranici.
 
IZJAVE I GARANCIJE
Korisnik zastupa, garantira i obvezuje se :
(a) da nema materijal koji će poslati preko računa korisnika, a koji ima nasilan sadržaj ili koji će plagirati ili narušavati prava trećih osoba, uključujući i autorsko pravo, zaštitni znak, privatnost ili druga osobna ili vlasnička prava ili sadrže pogrdan ili na drugi način protupravni materijal.
(b) da korisnikovi objavljeni materijali na DobarPosao ili korištenje DobarPosao ne krše niti jedan savezni, državni ili lokalni zakon.
 
Svi sadržaji i usluge na stranici korisniku se pružaju "onakve kakve jesu", odnosno bez garancije bilo koje vrste, izričito navedene ili implicirane, uključujući, ali se ne ograničavajući na podrazumijevane garancije utrživosti i podobnosti za određenu svrhu, vlasništvo, nekršenje, osiguranje ili tačnost. DobarPosao ne odgovara za gubitak ili štetu nastalu jer se korisnik oslonio na informacije sa stranice ili povezane stranice ili jer se korisnik oslonio na neki proizvod ili usluge koje je dobio putem povezane stranice. DobarPosao ne daje nikakve izjave niti jamstva o preciznosti, pouzdanosti, vremenskim rokovima ili cjelovitosti određenih materijala na ovim stranicama ili stranicama koje su preko njih dostupne. Korisnik je dužan da procijeni tačnost, kompletnosti ili korisnost nekog mišljenja, savjeta ili ostalog sadržaja dostupnog na stranici ili povezanoj stranici. Takođe, DobarPosao ne izjavljuje niti garantuje da će stranice biti dostupne u svako vrijeme, da neće biti nikakvog ometanja ili kvara, niti da su naše stranice ili serveri, pomoću kojih su one dostupne, potpuno slobodni od virusa ili drugih opasnih komponenata Korisnik ovim potvrđuje da je upotreba DobarPosao na vlastitu odgovornost korisnika.
Autorsko pravo  (c) 2000-2017 employmentaction.net. Sva prava zadržana.
Korisnički ugovorPrivatnostKolačići Webmaster.   Kontaktirajte nas